Binderupgaard


Binderupgaard I/S er en kvæggård på 110 ha. og med 120 RDM-køer beliggende i St. Binderup i  Vesthimmerland. På gården bor familien Kastrup Kristensen, Orla og Birgit med deres tre sønner Troels, Dan og Kim. Kim er den eneste, som bor hjemme.

Stuehuset på Binderupgaard 2001

Udsigt over foderbord i løsdriftsstalden